Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteri-/tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä ja vastaavan henkilön yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterin pitäjänä toimii

Espoon Kaluste ja Rakennus Oy (Y-tunnus: FI2228457-7)
Teollisuuskatu 24
11100 Riihimäki
Puhelin 09 8537088

Tietosuojasta ja henkilötietojenkäsittelystä saa lisätietoa myynnistä.

Mikä rekisteri on kysymyksessä?

Espoon Kaluste ja Rakennus Oy:n henkilön väliseen asiakkuuteen, asiakkaan yhteydenottoon tai asiakkaan luvalla yhteydenpitoon perustuva rekisteri.

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakkaan antamat tiedot:
Etu- ja sukunimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Suoramarkkinointiluvat ja kiellot

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään asiakaspalveluun. Asiakassuhteen ylläpitoon, asiakasviestintään ja kohdennetun markkinointimateriaalin toimittamiseen. Palvelun laadun parantamiseksi ja yrityksen toiminnan kehittämiseen sekä tilastointiin.

Asiakasviestinnästä esimerkkejä ovat sähköiset uutiskirjeet ja erilaiset mielipide- ja markkinointikyselyt ja tutkimukset sekä suoramainonta.

Miten tietojani säilytetään?

Henkilötietoihin on asiattomilta pääsy kielletty. Henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköisiin järjestelmiin, jonne on pääsy ainoastaan tehtävään (rekisterin ylläpitoon) valtuutetuilla henkilöllä tai rekisterinpitäjän henkilökunnan lukuun toimivalla henkilöllä. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille lukuunottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkosivualustan hallinnointi).

Rekisteri on suojattu salasanalla.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Espoon Kaluste ja Rakennus Oy:n asiakastietorekisteriin pääsevät vain määritellyt henkilöt yrityksen henkilökunnasta. Koko yrityksemme henkilökunta on koulutettu käyttämään henkilötietoja asianmukaisesti.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Asiakkaan henkilötietoja säilytämme meille tarpeellisen ajan tai niin kauan kuin laissa annetut asetukset velvoittavat (kirjapidollista ja kuluttajakauppaa koskevia lakeja ja säädöksiä). Jos asiakas haluaa henkilötietonsa poistettavaksi järjestelmistä, se poistetaan tai merkitään anonyymiksi kaikilta niiltä osin, joiden osalta laki ei vaadi tietojen pidempiaikaista säilyttämistä.

Luovutetaanko tietojani kolmansille osapuolille?

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta verkkosivun tekniseen hallinointiin (esim. palvelimen hallinointi).

Mitkä ovat oikeuteni henkilötietojeni osalta?

Rekisteröitynä asiakkaana sinulla on oikeus pyytää

Espoon Kaluste ja Rakennus Oy:tä korjaamaan tai poistamaan itseäsi koskevia henkilötietoja, pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä tietyin edellytyksin sekä

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa annettu erillinen suostumus henkilötietojen käytöstä milloin tahansa.

Kuinka saan itselleni järjestelmään tallennetut tiedot?

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa järjestelmiimme tallennetut tiedot.

Onko tietosuojaselosteen muuttaminen mahdollista?

Lainsäädännön muutosten ja palvelun kehittämisen nojalla pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Jos muutokset ovat merkittäviä, Espoon Kaluste ja Rakennus Oy ilmoittaa muutoksista kaikille rekisteröityneille asiakkaille.